You have reached the website

АКЦІЇ

Офіційні Правила рекламної Акції «Зареєструй на сайті НЕСКАФЕ Дольче Густо код кавової машини та отримай дві упаковки капсул безкоштовно» (надалі – «Правила») 

1. Визначення рекламної Акції «Зареєструй на сайті НЕСКАФЕ Дольче Густо код кавової машини, та отримай дві упаковки капсул безкоштовно». Організатор рекламної Акції.

1.1. Рекламна акція «Зареєструй на сайті НЕСКАФЕ Дольче Густо код кавової машини, та отримай чотири упаковки капсул безкоштовно» (надалі – «Акція») - це рекламна акція, участь в якій згідно умов цих Правил дає право на отримання заохочень.

1.2. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди. Заохочувальний фонд Акції не формується з внесків учасників Акції. Організатор не отримують жодної винагороди від учасників Акції за їх участь в Акції.

1.3. Організатором рекламної Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна» (код ЄДРПОУ: 32531437, місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Верхній Вал 72 в літері «А'») (надалі – «Організатор»).

2. Участь в рекламній Акції та територія її проведення.

2.1. Акція проводиться на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій та території проведення Операції об’єднаних сил (ООС) в межах, що визначені чинним законодавством України (надалі — «Територія проведення Акції»), у глобальній мережі Інтернет на сторінці НЕСКАФЕ Дольче Густо , що знаходиться за посиланням: https://www.dolce-gusto.ua/ (надалі — «Організатор »).

2.2. В Акції можуть брати участь громадяни України, які проживають на території України (з урахуванням п.2.1. цих Правил), досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Офіційних правилах (надалі – «Учасники Акції», «Учасник»). При цьому кожен Учасник Акції може брати участь в Акції не більше одного разу протягом періоду проведення Акції.

2.3. Учасник Акції беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил (зокрема механізму, порядку та інших умов проведення Акції) або відмова Учасника Акції від їх належного виконання вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції та отриманні заохочень Акції. У випадку порушення будь-якої з умов та/або вимог цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших умов Правил Акції, така особа втрачає право на отримання заохочень Акції та будь-якої компенсації. 

3. Період (тривалість) проведення рекламної Акції.

3.1. Акція триватиме з 01 листопада 2021 року по 31 березня 2022 року включно (надалі – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»), але в будь-якому разі за умови наявності Заохочень Акції в Заохочувальному фонді Акції. Закінчення Заохочень Акції в Заохочувальному фонді Акції раніше дати закінчення періоду проведення Акції, зазначеної в частині першій даного пункту 3.1., автоматично припиняє дію Акції.

3.2. Організатор Акції має право на зміну Періоду проведення Акції, Території проведення Акції, а також інших умов проведення даної Акції, за умови попереднього повідомлення про такі зміни шляхом e-mall, або по телефону

4. Продукція, яка бере участь в рекламній Акції (Акційна продукція).

4.1. Продукція, що бере участь в рекламній Акції (надалі по тексту Правил – «Продукція»): продукція, що позначена ТМ «NESCAFÉ® Dolce Gusto®», зокрема: кавові машини, які випускаються під ТМ NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

5. Фонд Заохочень рекламної Акції.

5.1. Фонд Заохочень рекламної Акції складається з гарантованого Заохочення за реєстрацію на веб-сайті www.dolce-gusto.ua (надалі – “веб-сайт”) коду придбаної машини NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Таким гарантованим заохоченням (надалі в тексті цих Правил – «Заохочення Акції») є чотири упаковки кави NESCAFÉ® Dolce Gusto® (по 16 капсул кожна) (загальна кількість упаковок – 5000 штук). Вибір виду кави «NESCAFÉ® Dolce Gusto®» як гарантованого заохочення, який отримає Учасник Акції, що виконає усі умови цих Правил, Організатор Акції залишає за собою.

5.2. Фонд Заохочень Акції обмежений і становить зазначену вище кількість Заохочень. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень, передбачених цими Правилами. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Заохочень Акції, або включити в Акцію додаткові Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор проінформує про такі зміни у порядку, передбаченому у пункті 8.1. цих Правил.

5.3. Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.

5.4. Організатор Акції залишає за собою право збільшити/зменшити загальний фонд Заохочень Акції або включити до нього додаткові та/або інші Заохочення, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни матимуть місце, Організатор повідомить про них у порядку, передбаченому розділом 8 цих Правил.

5.5. Зовнішній вигляд Заохочень Акції (розмір, колір та ін.), вказаний на рекламно-інформаційних матеріалах Акції, може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Заохочень Акції.

5.6. Фонд Заохочень складається за рахунок Організатора Акції і використовується виключно для надання Заохочень Учасникам Акції, що здобули на них право.

5.7. Зобов’язання Організатора щодо якості Заохочення, передбачених у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками.

5.8. Зверніть увагу, що Заохочення цієї Акції є доходом Учасника Акції, отримання Заохочення може вплинути на можливість та умови реалізації Учасником його соціальних прав / пільг (в тому числі субсидій) та, у випадках передбачених чинним законодавством, підлягає декларуванню.

6. Умови участі в рекламній Акції та умови визначення Учасників Акціїщо здобули право на отримання Заохочень Акції.

6.1. Учасником рекламної Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 2.2. цих Правил та належним чином виконала всі умови цих Правил.

6.2. Для участі в рекламній Акції Учаснику необхідно:

6.2.1. Зареєструватись на веб-сайті www.dolce-gusto.ua та здійснити реєстрацію коду придбаної кавової машини ТМ NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Один Учасник Акції з одного акаунту на веб-сайті www.dolce-gusto.ua може зареєструвати до трьох акційних кодів, але не одночасно, а окремо.

Обов’язково для реєстрації на веб-сайті Учаснику Акції необхідно вказати наступну достовірну інформацію: 1) прізвище, ім’я; 2) контактний (мобільний) номер телефону; 3) електронну адресу; 4) регіон проживання.

6.2.2. Кожен код кавової машини ТМ NESCAFÉ® Dolce Gusto® є унікальним і неповторним. Відповідно у випадку виявлення при реєстрації двох однакових кодів, Організатор Акції має право додатково перевірити такі коди. Для цього відповідним Учасникам необхідно буде надати Організатору документальні підтвердження вірності вказаного ними при реєстрації коду, а саме брошуру, в якій зазначено унікальний код кавової машини NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

6.2.3. У випадку, якщо Учасник Акції не зможе надати Організатору Акції, вказане в п.6.2.2. цих Правил документальне підтвердження, або якщо зареєстровані коди не відповідають дійсності, мають ознаки фальсифікації чи, іншого перекручування інформації, або якщо Учасник Акції не зареєструвався чи не зареєстрував унікальний код на веб-сайті, чи вказав при реєстрації невірну інформацію, такому Учаснику може бути відмовлено в отриманні Заохочення Акції. В цьому випадку Учасник Акції є таким, що добровільно і самостійно відмовився від відповідного Заохочення Акції. Будь-яка компенсація не передбачається. Розпорядження таким Заохоченням проводиться Організатором Акції на власний розсуд.

У випадку закінчення Заохочувального фонду Акції до дати, вказаної в цьому пункті, з підстав, зазначених в пункті 3.1. цих Правил, автоматично припиняється реєстрація унікальних кодів кавових машин ТМ NESCAFÉ® Dolce Gusto®, про що буде повідомлено Учасникам Акції відповідним повідомленням на веб-сайті під час здійснення спроби реєстрації унікальних кодів такими Учасниками Акції.

7. Умови отримання Заохочень.

7.1. Умови отримання Заохочень, зазначених в п.5.1. цих Правил:

7.1.1. Заохочення Акції будуть доставлені Учасникам, які виконали всі умови цих Правил та отримали право на відповідне Заохочення Акції за адресами, вказаними Учасниками в анкетах при реєстрації на веб-сайті. Заохочення, визначені в п. 5.1. цих Правил будуть відправлені технічним партнером Організатора Акції - ТОВ «Нова Пошта» (надалі по тексту – «технічний партнер») згідно умов, визначених в пункті 7.1.2. цих Правил, за рахунок Учасника Акції (умови та вартість доставки можна дізнатись у оператора за телефоном, вказаним в п. 8.2. цих Правил).

7.1.2. Доставка Заохочень Акції здійснюється технічним партнером Організатора Акції протягом 21 календарного дня з дня реєстрації Учасником Акції унікально коду кавової машини ТМ NESCAFÉ® Dolce Gusto® на веб-сайті, згідно наступного графіка: в робочі дні з 09:00 год. до 18:00 год. Технічний партнер Організатора Акції зробить все необхідне для найшвидшої доставки Заохочень Учасникам з моменту реєстрації .

Доставка Заохочень Акції здійснюється в межах території України.

Доставка Заохочень Акції може бути здійснена:

Якщо сумма заказу складає більше 1 тис., доставка за рахунок Нова Пошта.

1) Представництвом компанії «Нова пошта» у місто, де проживає Учасник Акції, або найближчий до нього районний центр.

Адреси представництв та інша необхідна інформація міститься на сайті https://novaposhta.ua/timetable. Отримання Заохочень Акції здійснюється на складі представництва компанії «Нова пошта». При отриманні Заохочень Акції на складах представництв компанії «Нова пошта» Учасник зобов’язаний перевірити комплектацію продукції та оплатити вартість доставки Заохочення. Якщо в населеному пункті Учасника Акції немає представництва компанії «Нова пошта», то адреса доставки обговорюється технічним партнером Організатора Акції та Учасником окремо за номером телефону, що вказав Учасник під час реєстрації відповідно до умов п.6.2. цих Правил.

2) Для Учасників Акції, які проживають в м. Києві можлива доставка кур’єрською поштою за вказаною адресою Учасника Акції. Для цього обов’язково в процесі реєстрації на веб-сайті Учаснику Акції необхідно вказати в тому числі таку інформацію у відповідному полі: адресу доставки заохочквального фонду - поштовий індекс, область, назву населеного пункту, вулицю, номер будинку, номер квартири. При отриманні Заохочення Акції Учасник зобов’язаний перевірити комплектацію продукції.

7.2. Організатор Акції залишає за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції.

8. Порядок і спосіб інформування про умови рекламної Акції

8.1. Інформування щодо Правил та умов рекламної Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил та умов рекламної Акції на веб-сайті www.dolce-gusto.ua.

8.2. Додаткова інформація щодо Правил та умов рекламної Акції надається за телефоном гарячої лінії 0 800 50 30 10 протягом усього періоду проведення рекламної Акції (вихідні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України – безкоштовні; вартість дзвінків з інших телефонів - згідно з чинними тарифами оператора, який обслуговує Абонента).

9. Інші умови

9.1. Заміна Заохочень, передбачених п.5.1. цих Правил, будь-яким іншим благом чи заміна Заохочень на будь-які інші заохочення не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.

9.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором рекламної Акції протягом всього строку проведення рекламної Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов рекламної Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором рекламної Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови рекламної Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та їх умов.

9.3. Організатор не несе відповідальності за:

- достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо їх персональних даних;

- не отримання Учасниками Акції Заохочень з вини поштової/кур’єрської  служби , а також з причини зазначення Учасником Акції неправильної й/або неповної й/або не чинної адреси, а також в разі відмови Учасника сплатити вартість доставки Заохочення;

- невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.

9.4. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

9.5. Учасник рекламної Акції, приймаючи участь в рекламній Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами рекламної Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

9.6. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

9.7. Оподаткування Заохочень Акції здійснюється Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. Організатор Акції самостійно проводить нарахування та сплату необхідних податків.

9.8. Учасники Акції, що здобули право на отримання Заохочення, не можуть передавати своє право отримати Заохочення третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

9.9. Фактом участі в цій рекламній Акції Учасник рекламної Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами рекламної Акції, вірність наданої ним інформації, в тому числі своїх персональних даних, та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник рекламної Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо адреси та контактного телефону).

9.10. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, може оброблятися Організатором з метою проведення Акції та інформування про її результати, отримання Учасником Акції Заохочення Акції, а також для подальшого можливого надсилання Учасникам Акції інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасники Акції тим самим надають безстрокову згоду на таку обробку персональних даних Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами з метою, що зазначена в цьому пункті Правил вище. Організатор здійснює обробку персональних даних виключно в обсязі, необхідному для забезпечення доставки Заохочення Учаснику Акції.

Обробка персональних даних здійснюється Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження.

9.11. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсяг наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, на сторінках соціальних мереж, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором виключно з метою забезпечення доставки Заохочення Учаснику Акції та виключно в обсязі, що необхідний для виконання мети обробки. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

9.12. Беручи участь у Акції, кожен Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі у Акції він належним чином інформований (без необхідності додаткового письмового повідомлення) про мету збору Персональних даних, та ознайомлений з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».

9.13. З моменту прийняття умов цих Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

9.14. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних та/або відкликав згоду на обробку персональних даних, та/або не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції, в тому числі, на отримання Заохочення.

9.15. У разі порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у Організатора збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

9.16. Організатор залишає за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника Акції він може бути усунений від участі в Акції, таке рішення оскарженню не підлягає. Організатор самостійно здійснює оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у них можливостей.

9.17. Організатор не несе відповідальності за:

9.17.1. не ознайомлення Учасника Акції з цими Правилами Акції;

9.17.2. не ознайомлення Учасника Акції з Фондом Заохочень Акції та умовами отримання Заохочень;

9.17.3. неотримання/несвоєчасне отримання Організатором відомостей / документів, необхідних для вручення відповідного Заохочення Акції у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв'язку, в тому числі Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Організатора Акції причин;

9.17.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

9.17.5. неотримання відповідного Заохочення Акції Учасником Акції, що сталося не з вини Організатора, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг поштою/службою доставки/перевізником;

9.17.6. неможливість скористатися правом на отримання Заохочення Акції;

9.17.7. неможливість скористатися Заохоченням Акції;

9.17.8. якість надаваних поштою/службою доставки/перевізником послуг.

9.18. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).

9.19. Організатор Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсною будь-яку участь у цій Акції будь-якої особи, яка підроблює або отримує вигоду з Акції, або ж діє, порушуючи ці Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з цією Акцією.

9.20. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор Акції може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

9.21. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.

9.22. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

9.23. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

9.24. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.

9.25. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.