You have reached the website

Акції

Офіційні Правила рекламної Акції «Зареєструй на сайті НЕСКАФЕ Дольче Густо код кавової машини та отримай дві упаковки капсул безкоштовно» (надалі – «Правила») 

1. Визначення рекламної Акції «Зареєструй на сайті НЕСКАФЕ Дольче Густо код кавової машини, та отримай дві упаковки капсул безкоштовно». Організатор рекламної Акції.

1.1. Рекламна акція «Зареєструй на сайті НЕСКАФЕ Дольче Густо код кавової машини, та отримай дві  упаковки капсул безкоштовно», (надалі – «Акція») - це організована у формі публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу рекламна акція, участь в якій згідно умов цих Правил дає право на отримання гарантованих подарунків.

1.2. Організатором рекламної Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна» (код ЄДРПОУ: 32531437, місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Верхній Вал 72 в літері «А'», (надалі – «Організатор»).

2. Участь в рекламній Акції та територія її проведення.

2.1. Акція проводиться на всій території України.

2.2. В Акції можуть брати участь громадяни України, які проживають на території України, досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї Акції, викладені в даних Офіційних правилах (надалі – «Учасники Акції, Учасник»). При цьому кожен Учасник Акції може брати участь в Акції не більше одного разупротягом періоду проведення Акції 

3. Період (тривалість) проведення рекламної Акції.

3.1. Акція триватиме з 1 лютого 2014 року по 31 грудня 2021 року включно (надалі – «строк проведення Акції» або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»), але в будь-якому разі за умови наявності Подарунків Акції в Подарунковому фонді Акції. Закінчення Подарунків Акції в Подарунковому фонді Акції раніше дати закінчення періоду проведення Акції, зазначеної в частині першій даного пункту 3.1., автоматично припиняє дію Акції.

4. Продукція, яка бере участь в рекламній Акції (Акційна продукція).

4.1. Продукція, що бере участь в рекламній Акції (надалі по тексту Правил – Продукція): продукція, що позначена ТМ «NESCAFÉ® Dolce Gusto®», зокрема: кавові машини, які випускаються під ТМ NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

5. Фонд подарунків рекламної Акції.

5.1. Фонд Подарунків рекламної Акції складається з гарантованого подарунку за реєстрацію на веб-сайті www.dolce-gusto.ua (надалі – “веб-сайт”) коду придбаної машини NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Таким гарантованим подарунком (надалі в тексті цих Правил – «Подарунок Акції») є дві упаковки кави NESCAFÉ® Dolce Gusto® (по 16 капсул кожна) (загальна кількість упаковок – 5000 штук). Вибір виду кави «NESCAFÉ® Dolce Gusto®» як гарантованого подарунку, який отримає Учасник Акції, що виконає усі умови цих Правил, Організатор Акції залишає за собою.

5.2. Фонд Подарунків Акції обмежений і становить зазначену вище кількість Подарунків. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, передбачених цими Правилами. Організатор Акції залишає за собою право збільшити загальний Фонд Подарунків Акції, або включити в Акцію додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор проінформує про такі зміни у порядку, передбаченому у пункті 8.1. цих Правил.

5.3. Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що здобули право на отримання таких Подарунків, тільки за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Офіційними правилами.

6. Умови участі в рекламній Акції та умови визначення Учасників Акції, що здобули право на отримання подарунків Акції.

6.1. Учасником рекламної Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 2.2. та належним чином виконала всі умови цих Правил.

6.2. Для участі в рекламній Акції Учаснику необхідно:

6.2.1. Зареєструватись на веб-сайті www.dolce-gusto.ua та здійснити реєстрацію коду придбаної кавової машини ТМ NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Один Учасник Акції з одного акаунту на веб-сайті www.dolce-gusto.ua може зареєструвати до трьох акційних кодів, але не одночасно, а окремо.

Обов’язково для реєстрації на веб-сайті Учаснику Акції необхідно вказати наступну достовірну інформацію: 1) прізвище, ім’я; 2) контактний (мобільний) номер телефону; 3) електронну адресу; 4) регіон проживання.

6.2.2. Кожен код кавової машини ТМ NESCAFÉ® Dolce Gusto® є унікальним і неповторним. Відповідно у випадку виявлення при реєстрації двох однакових кодів, Організатор Акції має право додатково перевірити такі коди. Для цього відповідним Учасникам необхідно буде надати Організатору документальні підтвердження вірності вказаного ними при реєстрації коду, а саме брошуру, в якій зазначено унікальний код кавової машини NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

6.2.3. У випадку, якщо Учасник Акції не зможе надати Організатору Акції, вказане в п.6.2.2. документальне підтвердження, або якщо зареєстровані коди не відповідають дійсності, мають ознаки фальсифікації чи, іншого перекручування інформації, або якщо Учасник Акції не зареєструвався чи не зареєстрував унікальний код на веб-сайті, чи вказав при реєстрації невірну інформацію, такому Учаснику може бути відмовлено в отриманні Подарунку Акції. В цьому випадку Учасник Акції є таким, що добровільно і самостійно відмовився від відповідного Подарунку Акції. Будь-яка компенсація у такому випадку не передбачається. Розпорядження таким Подарунком проводиться Організатором Акції на власний розсуд.

6.2.4. 31 грудня 2021 року о 23 год. 59 хв. буде зупинено реєстрацію унікальних кодів кавових машин ТМ NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

У випадку закінчення Подарункового фонду Акції до дати, вказаної в цьому пункті, з підстав, зазначених в пункті 3.1. цих Правил, автоматично припиняється реєстрація унікальних кодів кавових машин ТМ NESCAFÉ® Dolce Gusto®, про що буде повідомлено Учасникам Акції відповідним повідомленням на веб-сайті під час здійснення спроби реєстрації унікальних кодів такими Учасниками Акції.

7. Умови отримання Подарунків.

7.1. Умови отримання Подарунків, зазначених в п.5.1.:

7.1.1. Подарунки Акції будуть доставлені Учасникам, які виконали всі умови цих Правил та отримали право на відповідний Подарунок Акції за адресами, вказаними Учасниками в анкетах при реєстрації на веб-сайті. Подарунки, визначені в п. 5.1. будуть відправлені технічним партнером Організатора Акції - ТОВ «Нова Пошта» (надалі по тексту – «технічний партнер») згідно умов, визначених в пункті 7.1.2. цих Правил, за рахунок Учасника Акції (умови та вартість доставки можна дізнатись у оператора за телефоном, вказаним в п. 8.2. цих Правил).

7.1.2. Доставка Подарунків Акції здійснюється технічним партнером Організатора Акції протягом 21 календарного дня з дня реєстрації Учасником Акції унікально коду кавової машини ТМ NESCAFÉ® Dolce Gusto® на веб-сайті, згідно наступного графіка: в робочі дні з 9:00 год. до 18:00 год. Технічний партнер Організатора Акції зробить все необхідне для найшвидшої доставки Подарунків Учасникам з моменту реєстрації.

Доставка Подарунків Акції здійснюється в межах території України.

Доставка Подарунків Акції може бути здійснена:

1). Представництвом компанії «Нова пошта» у місто, де проживає Учасник Акції, або найближчий до нього районний центр.

Адреси представництв та інша необхідна інформація міститься на сайті http://novaposhta.ua/frontend/brunchoffices. Отримання Подарунків Акції здійснюється на складі представництва компанії «Нова пошта». При отриманні Подарунків Акції на складах представництв компанії «Нова пошта» Учасник зобов’язаний перевірити комплектацію продукції та оплатити вартість доставки Подарунку. Якщо в населеному пункті Учасника Акції немає представництва компанії «Нова пошта», то адреса доставки обговорюється Технічним партнером Організатора Акції та Учасником окремо за номером телефону, що вказав Учасник під час реєстрації відповідно до умов п.6.2.

2). Для Учасників Акції, які проживають в м. Києві можлива доставка кур’єрською поштою за вказаною адресою Учасника Акції. Для цього обов’язково в процесі реєстрації на веб-сайті Учаснику Акції необхідно вказати в тому числі таку інформацію у відповідному полі: адресу доставки подарункового фонду - поштовий індекс, область, назву населеного пункту, вулицю, номер будинку, номер квартири. При отриманні Подарунку Акції Учасник зобов’язаний перевірити комплектацію продукції.

8. Порядок і спосіб інформування про умови рекламної Акції

8.1. Інформування щодо Правил та умов рекламної Акції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил та умов рекламної Акції на веб-сайті www.dolce-gusto.ua.

8.2. Додаткова інформація щодо Правил та умов рекламної Акції надається за телефоном гарячої лінії 0 800 50 30 10 протягом усього періоду проведення рекламної Акції (вихідні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України – безкоштовні; вартість дзвінків з інших телефонів - згідно з чинними тарифами оператора, який обслуговує Абонента).

9. Інші умови

9.1. Заміна Подарунків, передбачених п.5.1. цих Правил, будь-яким іншим благом чи заміна Подарунків на будь-які інші подарунки не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають.

9.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором рекламної Акції протягом всього строку проведення рекламної Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов рекламної Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором рекламної Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови рекламної Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/ доповненнями до цих Правил та їх умов.

9.3. Організатор не несе відповідальності за:

- достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо їх персональних даних;

- не отримання Учасниками Акції Подарунків з вини поштової/кур’єрської  служби, а також з причини зазначення Учасником Акції неправильної й/або неповної й/або не чинної адреси, а також в разі відмови Учасника сплатити вартість доставки Подарунку;

- невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.

9.4. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

9.5. Учасник рекламної Акції, приймаючи участь в рекламній Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами рекламної Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

9.6. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

9.7. Оподаткування Подарунків Акції здійснюється Організатором відповідно до вимог чинного законодавства України. Організатор Акції самостійно проводить нарахування та сплату необхідних податків.

9.8. Учасники Акції, що здобули право на отримання Подарунку, не можуть передавати своє право отримати Подарунок третім особам, передавати таке право у спадщину чи за договором дарування третім особам.

9.9. Фактом участі в цій рекламній Акції Учасник рекламної Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами рекламної Акції, вірність наданої ним інформації, в тому числі своїх персональних даних, та згоду на її подальше використання так, як це вказано нижче. Учасник рекламної Акції несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації (в т.ч. інформації щодо адреси та контактного телефону).

9.10. Беручи участь в рекламній Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на вільне використання наданої ним інформації про себе Організатором та компаніями, які беруть участь в підготовці та проведенні рекламної Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України.

9.11. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.